Ontstaansgeschiedenis

De wens voor een transcultureel behandelcentrum is ontstaan bij het Collectief van Transcultureel Therapeuten (CTT Amsterdam), dat al vele jaren op verschillende fronten werkt aan de interculturalisatie van de hulpverlening. Hier ook ligt de basis voor het transculturele gedachtengoed en verschillende transculturele behandelmethodieken. Het Collectief van Transcultureel Therapeuten werkt ook al sinds 1982 aan het versterken van de transculturele competentie bij hulpverleners. Dit gebeurt door de ontwikkeling en versterking van de theoretische grondslagen voor systeem- en transculturele therapie en door scholing en coaching van professionals in een groot aantal GGZ instellingen in Nederland.

Initiatiefnemer

Enkele van deze ervaren therapeuten hebben op initiatief van Fariba Rhmaty de uitdaging om de transformatie-opgave in de zorg te benutten opgepakt  door het ontwikkelen van een innovatief aanbod van transculturele en systemische therapie. In juni 2014 heeft dit geleid tot de formele oprichting van het Expertisecentrum Transculturele Therapie.