Weini Woldu

Maatschappelijk werker met ggz-differentiatie

Transcultureel systeemtherapeut

Vluchtelingenadviseur

w.woldu@transcultureletherapie.nl

Ik ben een Tigrinya sprekende transcultureel systeemtherapeut. Jarenlange ervaring in de hulpverlening heeft mij geleerd hoe ik therapeutische inzichten met mijn eigen levenservaringen als ex-vluchtelingen kan combineren. “Mijn motto is veiligheid creëren en mijn doel is mensen greep te laten krijgen om hun eigen leven op te bouwen en hieraan sturing te geven”. Ik heb een oprechte basis om jou op passende wijze te begeleiden.

Mijn aanpak

De eerste gesprekken zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de complexiteit (o.a. van vlucht en-of migratie) van een klachtenpatroon en het reflectieve vermogen van de cliënt te vergroten.
Hiervoor gebruik ik methodieken als genogram, ecogram en levenslijn. Tevens maak ik gebruik van de vicieuze gedragscirkel om probleem uitlokkende en/of instandhoudende interacties zichtbaar te maken. Deze methodes helpen om een hypothese te vormen en een diagnose te stellen, maar ook hulpvragen met als doel een indicatie te krijgen voor een therapie-aanbod.

Naast systeemtherapeutische interventies komen cognitieve gedragstherapeutische interventies aan de orde die effectief zijn bij het werken met systemen. Daarnaast bied ik psycho-educatie en cultuurspecifiek opvoeden aan.
In mijn aanpak als therapeut geef ik verschillende ademhalingstechnieken, massagetechnieken, drukpunten, ontspanningsoefeningen, meditatie en visualisatie, met als doel om mensen meer inzicht te geven op de wisselwerking tussen hun lichaam en geest zodat zij in staat zijn om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Als vluchtelingenadviseur geef ik advies aan professionals over cultuursensitieve benadering van vluchtelingen.

Ik werk veel samen met onder andere:
Vluchtelingenwerk Amsterdam, Amsterdam vangnet statushoudersteam (GGD) en Dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) Amsterdam.

Aanwezig
Dinsdag en donderdag