Wetenschappelijk onderzoek

Het ETT maakt de resultaten van de geleverde zorg op dit moment inzichtelijk met een erkende ROM-methode. De huidige ROM-methoden zijn echter niet toegepast op een transculturele behandelsetting. Deze instrumenten zijn gebaseerd op een Westers referentiekader en sluiten vaak niet aan op de beleefwereld van de cliënten van het ETT. Om die reden is het ETT in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen bezig om een unieke ROM te ontwikkelen waarin ook aandacht is voor de culturele achtergrond van cliënt.

Niet alleen zijn de huidige ROM-instrumenten gebaseerd op een Westers referentiekader, ook zijn de instrumenten vooral gebaseerd op een individuele therapiesetting, waarbij de cliënt feedback geeft op de sessies. Voor systeemtherapeuten zijn deze feedbackinstrumenten bruikbaar, maar helaas ook onvoldoende.

Het ETT werkt dan ook samen aan de ontwikkeling van een klinisch instrument voor de meting ‘verbetering van de kwaliteit van de therapeutische relatie in gezinstherapie’. Dit doen wij met de Universiteit van Louvain-la-Neuve, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen en de Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie (NVRG).