Expertisecentrum Transculturele Therapie organiseert

Seminar Black Presence in de Zorg

Op 15 oktober 2016 wordt in de Bazel de discussieavond Black Presence in de Zorg gehouden.

Ons zorgstelsel lijkt niet aangepast aan de veranderende samenleving. Het financieringssysteem zorgt ervoor dat de mens een product wordt. Zolang die voldoet aan het dominante beeld, aan de norm, weet de zorgverlener wel de weg te vinden om hulp te bieden. Spreken die mensen een andere taal, ziet hij of zij er anders uit of komt hij of zij elders vandaan, dan is het resultaat van de zorg veelal niet optimaal.

Vooroordelen zorgen ervoor dat de mens niet in zijn zorgbehoefte wordt gezien, maar dat hij of zij wordt gezien als een probleem. In deze tijden van bezuiniging wordt de ‘vreemde’ medemens hierdoor nog meer ontmenselijkt.

Het seminar Black Presence in de Zorg biedt een podium aan denkers en doeners, die niet meegaan in die ontmenselijking en oplossingen hebben gevonden die passen bij de behoefte van de ‘vreemde’ zorgvrager.

Sprekers/ panelleden

Glenn Helberg – Als ik een transcultureel psychiater heet te zijn, ben ik dat voor witte mensen

Psychiater Glenn Helberg is voorzitter van het  Overlegorgaan Caribische Nederlanders; lid Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens; lid Adviesraad Diversiteit en Integratie in Amsterdam en lid van en hoofdbehandelaar bij Expertisecentrum Transculturele Therapie.

Joyce Kwidama – Oerkracht

Coach/trainer Joyce Kwidama is directeur-bestuurder van Benita Home, een instelling die begeleiding, verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp biedt vanuit een multicultureel perspectief. Daarnaast heeft zij haar eigen bureau Etica Training & Advies. Etica staat voor Educatieve Training en Interculturele Communicatie Adviezen en richt zich voornamelijk op trainingen en workshops voor de Caribische gemeenschap.

Marian Markelo – Ik ben ziek… Wij zijn ziek

Wintideskundige Marian Markelo is bestuurslid van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en leraar verpleegkunde bij ROC Mondriaan.

Kenneth Cuvalay – Zwarte gemeenschap, witte methodiek.

Zal de nieuwe geestelijke gezondheidszorg in Caribisch Nederland in staat zijn om de fundamentele verschillen te overbruggen en met succes te voldoen aan de behoeften van de gemeenschap van voornamelijk Afrikaanse afkomst?

Black community, white methodology

Will the new mental health in the Dutch Caribbean be able to bridge the fundamental differences and successfully meet the needs of the community of mainly African descent?

Windward Island Zorg-Manager St. Eustatius and Saba Foundation for Addiction and Psychiatry Dutch Caribbean (SVP-CN). Kenneth Cuvalay leidt daarnaast een Awareness programma gericht op jongeren tussen de 10 en 24 jaar met een Caribische achtergrond.

Urmy Macnack

Urmy Macnack is andragoog en Transcultureel Psycho- en Familytherapeut, coöperatielid van Expertisecentrum Transculturele Therapie, docent bij MAI (Marjon Arends instituut), Supervisor NVRG, lid Collectief Transculturele Therapeuten.

Programma

18.30 – 19.00 uur  Inloop
19.00 – 19.15 uur  Begeleiding van Glenn Helberg naar de Filmzaal
19.15 – 19.30 uur  Openingsritueel
19.30 – 19.35 uur Openingsfilm Black Achievement Month
19.35 – 20.55 uur  Sprekers
20.55 – 21.10 uur  Pauze
21.10 – 21.40 uur  Discussiepanel
21.40 – 22.15 uur  Borrel

Kosten en aanmelden

De toegang is gratis

Aanmelden kan door een email te sturen naar:
info@transcultureletherapie.nl.
o.v.v. uw naam en het aantal personen.

Adres

Stadsarchief Amsterdam – De Bazel
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam