Samenwerking

Het ETT biedt zorg in zorgvuldige afstemming met partners in de omgeving.

We leren graag van onze collega’s en we delen onze kennis ook graag met andere professionals in de regio. Samen verbeteren we de kwaliteit van de hulp.

Professionals binnen het ETT hebben jarenlange ervaring op het gebied van transculturele therapie en vraagstukken die betrekking hebben op diversiteit, in de breedste zin van het woord.  Een aantal van onze behandelaren geven regelmatig trainingen en  lezingen. Natuurlijk kunt u ons altijd bellen voor advies of consultatie.

Samenwerking in de keten

Wij werken samen met huisartsen, gezondheidscentra, Wijkzorg, ouder-kind-teams en collega psychologen en psychotherapeuten in Amsterdam en omgeving.

Vluchtelingenwerk
Het ETT werkt nauw samen met ‘Stg. VluchtelingenWerk van Amstel tot Zaan’

OCAN (Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders)

Deskundigheidsbevordering

Professionals van het ETT dragen bij aan landelijke deskundigheidsbevordering door het geven van trainingen, lessen en workshops aan GGZ-instellingen, OKT’s, GGD’s en huisartsen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met:

Rawankaw
CENTRUM VOOR TRANSCULTURELE TRAININGEN EN ONDERWIJS (CTTO)
Rino-Noord-Holland
Rinogroep-Utrecht

Informatie-uitwisseling

Op alle zorgprofessionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld. Wij verstrekken dan ook geen informatie aan derden (zoals onze samenwerkingspartners) zonder uw toestemming.

Klik hier voor meer informatie over het beroepsgeheim en de richtlijnen die wij hanteren.