Rossana Jong Loy

Maatschappelijk werker met GGZ differentiatie

Transcultureel
systeemtherapeut

r.jongloy@transcultureletherapie.nl

Aanwezig
Woensdag en donderdag

Specialismen
APS Therapie