Ontevreden of een klacht

Bij Coöperatie Expertisecentrum Transculturele Therapie U.A. staat de kwaliteit van de zorg voorop en het vertrouwen tussen behandelaar en cliënt centraal, want dat is de basis van de behandeling. Als cliënt moet u op uw behandelaar kunnen vertrouwen, en omgekeerd moet de behandelaar ook op u kunnen vertrouwen.

Zodra u bij uzelf onvrede of ongenoegen bemerkt over uw relatie met de behandelaar of over de behandeling zelf, is het belangrijk dat u dit kenbaar maakt bij uw behandelaar. U hoeft daarin niet terughoudend te zijn, dus weest u daar gerust open en eerlijk over.
Uw behandelaar zal dit vervolgens met u bespreken en samen met u oplossen. Eventueel overlegt de behandelaar dit, na dit met u besproken te hebben, met de regiebehandelaar, indien van toepassing.

Toch kan het voorkomen dat u er met uw behandelaar niet uitkomt, ook al doen beiden daarvoor hun best. Als uw behandelaar niet de regiebehandelaar is, de eindverantwoordelijke voor uw behandeling, dan kunt
u dit kenbaar maken aan de regiebehandelaar. Deze zal dan samen met u en de behandelaar proberen tot een bevredigende oplossing te komen, zodat u in vertrouwen de behandeling kunt vervolgen.

Als u desondanks niet tevreden bent en het vertrouwen niet is hersteld, dan kunt u uw onvrede, ongenoegen of klacht melden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van ETT. Die zal (kosteloos) met u en uw behandelaar proberen zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Deze klachtenfunctionaris is op geen enkele wijze betrokken (geweest) bij uw intake, diagnose of behandeling, handelt compleet onafhankelijk, heeft een geheimhoudingsplicht en werkt volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz) of volgens de Jeugdwet (afhankelijk van wat in uw geval van toepassing is).

Naam en bereikbaarheid klachtenfunctionaris

Yvonne Meijer
klachten@transcultureletherapie.nl
06-82 445 494.

Nadere informatie over de werkwijze en het reglement vindt u hier.