Missie

Het inbedden van professionele diagnose en zorg in de eigen leefwereld en mogelijkheden van cliënten om de eigen kracht van cliënten te mobiliseren, zodat zij zelf de problemen in eigen regie kunnen nemen.

Op eigen kracht

Voor Expertisecentrum Transculturele Therapie is het belangrijk dat mensen op eigen kracht kunnen leven en steun krijgen uit hun eigen omgeving. Op dit moment wordt bij opvoedings- en psychische problemen vooral behandeld vanuit de Westerse gangbare systematiek, die de nadruk legt op de beperkingen van een individu. Dat is te eenzijdig. In toenemende mate ontstaat in de maatschappij dan ook het besef dat voor het oplossen van problemen breder moet worden gekeken, en ook de omgeving moet worden betrokken.

In de geestelijke gezondheidszorg is het daarom van groot belang dat diagnose en behandeling zijn gericht op het stimuleren en activeren van de eigen krachtbronnen, ook de krachtbronnen die cliënten uit hun eigen sociaal netwerk kunnen gebruiken. Om het zorgaanbod daarop te baseren, is een goed begrip van de sociaal economische en culturele context onmisbaar. ETT heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van technieken om de transculturele sensitiviteit bij professionals  te versterken.