Algemene leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden staat beschreven wat wij van elkaar mogen verwachten wanneer u van ons zorg krijgt. In deze afspraken staat waar het ETT zich moeten houden en ook welke afspraken voor u gelden.

Expertisecentrum Transculturele Therapie hanteert de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

U vindt de algemene leveringsvoorwaarden GGZ hieronder.

Algemene Voorwaarden 2017 Geestelijke gezondheidszorg