Keurmerk Basis GGZ

Expertisecentrum Transculturele Therapie draagt het Keurmerk Basis GGZ. Dit keurmerk is een kenmerk voor de kwaliteit de zorg. Met het keurmerk laat het ETT zien dat ze zich extra inspant om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden.