Jitske Kuling

Basis orthopedagoog

IMH-specialist

j.kuling@transcultureletherapie.nl

Als orthopedagoog en IMH (Infant Mental Health) specialist werkt Jitske met (jonge) kinderen, ouders en hun omgeving. Jitske denkt met enthousiasme en passie mee in de soms ingewikkelde situaties en vraagstukken die zich voordoen.

Jitske werkt met kinderen en gezinnen van verschillende leeftijden en achtergronden en is gespecialiseerd in het zeer jonge kind (0-7 jaar). Waarbij ze het een uitdaging vindt om samen met ouders en kinderen op zoek te gaan naar de antwoorden die nodig zijn om verder te kunnen komen. Jitskes belangrijkste doel in het hulpverleningsproces is dat ouders en kind het gevoel hebben het niet meer alleen te hoeven doen, dat ze gehoord worden en dat er met ze meegedacht gaat worden.

Locatie
Amsterdam Zuidoost

Aanwezig 
Donderdag

Talen
Engels, Nederlands