Informatie delen met anderen

Wat mag de zorgverlener delen?

Op alle zorgprofessionals rust de plicht tot geheimhouding van wat hen als geheim wordt toevertrouwd of als geheim mag worden verondersteld.
Wij verstrekken dan ook geen informatie aan derden zonder uw toestemming.

Gebruikelijk is het wel om (met uw toestemming) de huisarts aan het begin van uw behandeling te informeren  over de afspraken die we met elkaar maken over het  behandeltraject. Aan het einde van uw behandeling  wordt de huisarts geïnformeerd over de reden van beëindiging en het verloop van de behandeling. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit natuurlijk altijd kenbaar maken.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU) vanaf 2016. Uw persoonsgegevens worden volgens de regels van deze wet veilig bewaard in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Alleen uw behandelaren hebben toegang tot dit dossier. Het dossier wordt na het einde van de behandeling 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Wij hanteren de wegwijzer: ‘Het beroepsgeheim in samenwerkings­ verbanden. Een Wegwijzer voor zorgprofessionals’. Hierin wordt duidelijk uitgelegd welke informatie zorgverleners wel en niet mogen delen met derden en waarom dit belangrijk is. Ook bevat de Wegwijzer handvatten voor zorgprofessionals om te kunnen beoordelen of doorbreking van hun geheimhoudingsplicht is toegestaan. Zo kunnen zorgprofessionals bepalen wanneer zij hun rug recht moeten houden en wanneer zij informatie mogen delen.

Bron: GGZ Nederland