drs. Surainy Felicia

Kinder- en Jeugdpsycholoog

Orthopedagoog

s.felicia@transcultureletherapie.nl

Mijn naam is Surainy Felicia. Ik ben een christelijke vrouw van 34 jaar met een Antilliaanse culturele achtergrond, samenwonend en moeder van een zoon en stiefdochter. Ik ben in Nederland geboren en afwisselend in Curaçao en Nederland opgegroeid. Daarin ben ik blootgesteld aan bepaalde onveiligheid. Dit heeft in mij een passie aangewakkerd om kinderen bij te staan, ze te zien, te horen, te begrijpen en hun opvoeders te helpen datzelfde te doen.

Opleiding

In 2007 heb ik mijn studie kinder- & jeugdpsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij het kinderpsychiatrisch centrum de Bascule, Het medisch orthopedagogisch centrum en de Prof. Waterinkschool. Hier heb ik geleerd om diagnostiek en behandeling te bieden aan kinderen die buiten het regulier onderwijs vallen.

Werkervaring

Beroepsmatig ben ik ontwikkelingspsycholoog en SKJ geregistreerd als Jeugd- en Gezinsprofessional. Ik heb tien jaar ervaring binnen de gedwongen jeugdzorg. Met als hoofdtaak de veiligheid van kinderen te waarborgen.

Ik heb mij aangesloten bij het Jeugdteam Expertisecentrum Transculturele Therapie omdat ik overtuigd ben dat behandeling aan kinderen en jeugdigen volgens een cultuursensitieve aanpak een grote toegevoegde waarde heeft voor het individuele kind alsook de samenleving in zijn geheel. Ik ben verheugd wanneer ik kinderen kan helpen bij het hebben van positieve gedachten over zichzelf, hun leefwereld en anderen. Met deze gedachten kunnen ze hun toekomst vormgeven gesteund door hun familie- en gezinssysteem.  

Middels mijn ervaring, kennis, interesses en vooral toewijding om kinderen en hun gezinnen bij te staan hoop ik bij het ETT jeugdteam een bijdrage te leveren aan de gezonde ontwikkeling van onze jeugd.

Talen
Nederlands, Papiaments, Engels