ETT Werkwijze

Transculturele systeem-/ psychotherapie

Vertrekpunt voor alle reguliere therapeutische behandelmethodes bij het ETT is de transculturele, systemische behandelaanpak waarmee wij werken. De behandelaar van het ETT werkt dan ook altijd vanuit het transcultureel systemisch gedachtengoed om daarmee de effectiviteit van de reguliere behandelmethoden te vergroten.

Het uitgangspunt van systemisch werken is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. Problemen worden geboren in een bepaalde context of leefomgeving: gezin, familie, werk, school, buurt. Problemen beïnvloeden onze onderlinge relaties en verstandhoudingen en kunnen niet opgelost worden, zonder naar de context van het probleem te kijken.
Dit betekent dat de behandelaar van het ETT aandacht heeft voor de factoren in het leven en de context die een rol kunnen spelen in het ontstaan en in stand houden van de klachten.

Expertisecentrum Transculturele Therapie werkt met het Transitie Behandelmodel (TBM). Het TBM is een methodiek voor verwerking, stabilisatie en re-integratie.

Aan de hand van concrete en praktische technieken zoals zelfdisclosure van de therapeut, levenslijn (Blackbox-methode), genogrammen (SSKK-methode) en inzet van beschermjassen, wordt een veilige transitionele ruimte ontwikkeld waarin cliënten hun eigen krachtbronnen weer kunnen aanspreken.
Belangrijke aandachtspunten in de therapie zijn:

  • De culturele achtergrond van de cliënt en zijn/haar familie
  • De culturele verklaring van de stoornis door de cliënt en zijn/haar familie
  • Het migratie- en/of vluchtverleden
  • Levensfase-overgangen in het leven van de cliënt en zijn/haar familie
  • Trauma
  • Maatschappelijke positie en vooroordelen 
  • Persoonlijk netwerk
  • Religie en spiritualiteit
  • Beschermjassen

Het betrekken van familie of andere voor u belangrijke personen (steunfiguren) bij de behandeling

Zoals hierboven beschreven, is het uitgangspunt van systemisch werken dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. In onze behandeling is er dan ook altijd aandacht voor onderlinge relaties en verstandhoudingen. De regie wanneer en hoe naasten betrokken worden, ligt echter altijd bij u als cliënt. 

De manier waarop naasten bij de behandeling betrokken worden, kan in de verschillende fasen van de behandeling verschillen. 

Tijdens de intakefase onderzoeken en beschrijven we voorafgaand aan de diagnostiek en het vaststellen van het behandelplan samen uw levenslijn en genogram.

Tijdens de behandeling gebruiken we deze bevindingen om u te helpen weer in uw kracht te komen. Gedurende de behandeling wordt daarom regelmatig door de behandelaar naar deze steunfiguren en krachtbronnen verwezen. Waar mogelijk en wenselijk kunnen de belangrijkste steunfiguren actief bij de therapie worden betrokken of wordt besproken wat de steun kan zijn van deze personen (uit het heden en verleden).

Wanneer de behandeling wordt afgesloten, zal met u bekeken worden welke steunfiguren kunnen functioneren als vangnet en indien mogelijk worden de steunfiguren (ook) bij het laatste deel van de behandeling betrokken, zodat zij op de hoogte zijn van hoe het met u gaat en u zich veilig voelt om met hen over uw klachten te praten.

Behandelmethodes en interventies

Meer informatie over onze behandelmethodes vindt u hieronder:

Depressie
Angst
Psychotrauma/ PTSS
e-Health

Kijk ook eens op onze pagina met zorgstandaarden, cliëntenversies en generieke modulen. Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.