Behandeleffecten

De behandeldoelen en de voortgang van uw behandeling worden op vastgestelde evaluatiemomenten met u geëvalueerd. Hierbij worden o.a. de inzichten uit de ROM (Routine Outcome Monitoring) gebruikt. Dit betekent dat wij u op vaste momenten tijdens de behandeling vragen om vragenlijsten in te vullen. Zo krijgt u samen met de behandelaar inzicht in uw voortgang op weg naar herstel.

Ons uitgangspunt is dat de relatie tussen de behandelaar en u als cliënt erg belangrijk is voor het effect dat de behandeling heeft. Onze evaluaties gaan daarom ook altijd ook over de behandelrelatie.